Wyszukiwarka alternatywna (przeszukuj zasoby wszystkich bibliotek)
Wczytywanie

Strona główna » Działy » Zbiór tematyczny » Kolekcje (zbiory/zespoły) » Kolekcja (zbiór/zespół)„Chorzele” » Teczki (jednostki archiwalne)

Teczki (jednostki archiwalne)
Chorzele to miasteczko nad rzeką Orzyc na krańcu Równiny Kurpiowskiej. Pierwsze wzmianki o osadzie pochodzą z 1444 r.w akcie donacyjnym księcia Bolesława IV na rzecz Wacława z Jaworowa. 15 maja 1542 r. król Zygmunt I Stary nadał miejscowości prawa miejskie magdeburskie. Pieczęć z herbem Chorzele mają od 1553 r. Do 1939 r. były miastem granicznym. Miasteczko ma kilka szkół, dwa zakłady mleczarskie, zbiornik retencyjny przy rzece. Do zabytków oprócz kościoła pw.Trójcy Świętej z XIX w. należy pomnik poświęcony żołnierzom Brygady Syberyjskiej poległym w 1920 r., pomnik Tadeusza Kościuszki na koniu w centrum miasta, pomnik z okazji 450-lecia miasta, kapliczki, cmentarze, kilka kamienic i domów. Kolekcja tematyczna obejmuje fotografie dotyczące miasteczka udostępniane przez różne osoby. Zbiór ten nie jest porządkowany chronologicznie.
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.